• time : 8:57:6
  • Date : Wed Mar 03, 2021
  • news code : 3158
حضور معاون راهداری استان و كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رویدر
پیرو پیگیری هفته ی گذشته شهردار و شورای اسلامی شهر رویدر در مرکز استان، صبح امروز چهارشنبه مهندس میردادی معاون راهداری به اتفاق رازمند رییس اداره نگهداری، میرزاد رییس اداره ایمنی و ظهرابی رییس مالی راهداری همراه با مهندس درادروا و رضوانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در شهر رویدر حضور یافتند.

🔰در این بازدید که بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیز حاضر بودند مسائل و مشکلات راه رویدر شامل مسیر پست برق کرویه تا رویدر، بلوار ورودی و وضعیت آبنمای پاسگاه به صورت میدانی بررسی گردبد.

⬅️پس از این بازدید در جلسه ای مقرر گردید با توجه به انتقال پرونده این پروژه ها از راه و شهرسازی به راهداری و همچنین خاتمه پیمان پیمانکار قبلی اداره راهداری ضمن برآورد هزینه های اجرای پروژه های مذکور نسبت به برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید در اسرع وقت اقدام نماید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags